om

 

 

 

Kontrollgruppen tar självmant plats i olika sammanhang där behandling pågår.

Där prövas vår förmåga att reflektera det osynliggjorda.

 

*

 

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår i en jämförande studie eller klinisk prövning, där de motsvarar försöksgruppen i alla avseenden utom vad gäller det som undersöks.

Idén med kliniska prövningar är att jämföra en kontrollgrupp som inte får behandlingen, med en grupp som faktiskt utsätts för den (interventionsgrupp).

Behandlingen av en kontrollgrupp har som syfte att det ska gå att skilja effekten av den behandling försöksgruppen får, från effekten av behandling i allmänhet.

I vissa studier behandlas en kontrollgrupp med placebo eller en annan form av påverkan än den som studeras. I vissa fall lämnas den helt i fred, utan behandling.

 

*

 

Kontrollgruppen är ett samarbete som inkluderar konstnärer, forskare och allmänhet.

Dess sammansättning varierar.

 

 

 

 

 

 

kontrollgruppen