händelser

 

kontrollgruppen

 

 

 

Tisdagen den 25 april 2017 medverkade Kontrollgruppen i Conflicting Spaces, an Exchange Art Project & Exhibition – Howrah-Malmö.

 

På det tillfälliga galleriet Ghetto Ink Tatoo, Rasmusgatan 15 (Seved) genomfördes ett antal telefonintervjuer med boende i området, samt ett efterföljande samtal där material och metod analyserades. Avsikten var att kartlägga upplevelsen av att vara bosatt i Seved i relation till de övergripande frågeställningar som behandlas inom Conflicting Spaces: “projektet handlar främst om idéer om rymd, intimitet, hemhörighet, kamp, kropp, arbete och naturens motsägelsefullhet" (vår översättn.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video and stills: Andréas Thorstensson